Fasadentreprenad

Kvalitet och specialistkunskap

Fasadentreprenad är vår kärnverksamhet och vår kompetens omfattar alla led – från utveckling i tidigt skede, projektering, dimensionering, tillverkning och produktion, till byggnation och service av färdig byggnad. Vi driver både projekt i egen regi och tillsammans med partners. 

Våra projekt omfattar nyproduktion och ROT, glas- och prefab-fasader samt tak. Egna system och egen produktionsanläggning är en styrka då vi kan erbjuda en närproducerad och anpassad lösning. Vi utvecklar lösningar för designmässigt och tekniskt utmanande projekt med speciella krav gällande miljö, säkerhet eller design. Vi arbetar med olika material såsom glas, trä, komposit, plåt, sten och Alucobond. Vi utför även projekt där solceller integreras i fasadelement eller tak. 

 

Tillsammans skapar vi resultat utöver det vanliga

Vi är ofta involverade i projektens tidiga skeden för konsultering eller förprojektering. Det kan handla om beräkningar kring ekonomi, energi, byggbarhet eller utveckling av nya koncept. Genom ett tidigt samarbete kan vi säkerställa en effektiv process och resultat.