Hållbarhet

Vi har alla ett gemensamt ansvar – som företag, individ och samhälle att värna om varandra och vår jord. Vi på Fasadglas vill hjälpa våra kunder att bli mer hållbara genom att möjliggöra klimatsmarta val av teknik och system. Vi tror att bättre och mer hållbara lösningar skapar värde för oss alla – såväl som kund, beställare, leverantör och omvärld. Det är trots allt i våra projekt som vi kan göra störst skillnad.

Vårt team

Våra människor är vår viktigaste styrka och tillgång

Fasadglas är ett kunskapsdrivet företag, tillsammans är vi medarbetare vår absolut viktigaste tillgång och styrka. Entreprenörsanda, engagemang och arbetsglädje är faktorer som möjliggör utveckling och innovation. Jämställdhet och inkludering är en självklarhet och förutsättning för att skapa kreativitet och hållbar utveckling – både för oss som företag och samhälle.

Innovation

Att utveckla moderna och hållbara fasadsystem är en del av vår kärnverksamhet

Innovation är en viktig del för att vi ska kunna bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Vi är nyfikna och vågar testa nya metoder och produkter. Det har resulterat i nya lösningar, system och processer – såsom investering i tredje generationens solceller samt vårt nya träbaserade fasadsystem bARK Timber Facade System. Att ta ett steg uppåt i kedjan innebär att vi har ökat inflytande över en större del av värdekedjan – det skapar både möjligheter och utmaningar som vi med stor framtidstro tar oss an.

Vårt mål är att mer än hälften av de fasader vi levererar under 2022 ska vara producerade med trästomme. Därefter ska vi fortsätta att öka andelen till 75%. För att möjliggöra detta bygger vi just nu en ny produktionsanläggning i Hultsfred på 6000 m². När anläggning är färdigbyggd kommer Fasadglas ha störst kapacitet för tillverkning av träbaserade stick- och Curtin Wall-fasader i Skandinavien.

Hållbarhetsinitiativ

Tillsammans är vi starkare

Vi nöjer oss inte här – vi vill fortsätta att förbättra oss själva och bidra till en ljusare framtid. Fasadglas har antagit Färdplan 2045 som är ett gemensamt hållbarhetsinitiativ inom byggbranschen. Det innebär att vi har åtagit oss att halvera vårt utsläpp av växthusgaser till 2030 och till år 2045 ha netto noll utsläpp av växthusgaser. Vi har även valt att fokusera på sex av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Detta utgör grunden för vår hållbarhetsstrategi och ska ta oss mot vår vision att vara det mest hållbara företaget i branschen år 2025.

Sedan 2011 är Fasadglas certifierat enligt ISO 9 001 och 14 001. Vi arbetar systematiskt med utveckling av vår verksamhet och processer, en viktig del av detta är vårt KMA-arbete.