Verksamheter

Kvalitet, kunskap och innovation

Fasadglas verksamheter omfattar hela kedjan – vi erbjuder allt ifrån specialistkompetens i tidigt skede, projektering, dimensionering och tillverkning, till byggnation, serviceavtal och grossistverksamhet (glas). Vårt syfte är att hjälpa våra kunder och partners att framgångsrikt ta koncept till byggbara lösningar. Därför vi tror att kunskap, kvalitet och innovationsförmåga är avgörande. 

Vår styrka är våra människor, som med kunskap och framåtanda, möjliggör att vi tillsammans med våra kunder och partners kan driva samhällsutvecklingen framåt. Tillsammans skapar vi resultat utöver det vanliga.

Fasadentreprenad

Projekt- & Systemutveckling

Produktion

Glasgrossist

Glas- och metallservice

bARK Timber Facade System