Verksamheter

Fasadglas Verksamheter

Kvalitet, kunskap och innovation

Fasadglas verksamheter omfattar hela kedjan – vi erbjuder specialistkompetens i tidigt skede, projektering, dimensionering och tillverkning, installation, serviceavtal och grossistverksamhet (glas). Vårt syfte är att hjälpa våra kunder och partners att framgångsrikt ta koncept till byggbara lösningar. Kunskap, kvalitet och innovationsförmåga är avgörande för att lyckas med det.

Vår styrka är våra medarbetare, som med kunskap och framåtanda, möjliggör att vi tillsammans med våra kunder och partners kan driva samhällsutvecklingen framåt. Tillsammans skapar vi resultat utöver det vanliga.

Fasadglas Porsche Linköping exteriör i böjd Alucobond med LED-belysning

Fasadentreprenad är vår kärnverksamhet och vår komptens omfattar alla led – från utveckling i tidigt skede, projektering, dimensionering och produktion, till byggnation och service av färdig byggnad. Vi driver projekt i egen regi och tillsammans med partners.

Fasadglas Biomedicum

Vår projekt- och systemutvecklingsavdelning utgörs av erfarna medarbetare med specialistkompetens inom glas och fasad. Vi ger rådgivning i tidiga skeden (Fas 1) för att optimera och omvandla visioner till byggbara lösningar. 

Fasadglas

bARK är ett närproducerat fasadsystem tillverkat av svensk certifierad skog och är tillverkat på vår produktionsanläggning i Hultsfred. bARK tillverkas som stickfasad och modulfasad. En bARK-fasad kan reducera CO2e med 40-50% i jämförelse med traditionella fasadsystem.

Fasadglas Gasverket Hus 20

Serviceavdelningen anlitas för att utföra allt från byten av fönsterglas och butiksrutor, till montage av metallpartier och mindre entreprenader. I samarbete med entreprenad utför service avancerade reparationer och tätningar av glastak och fasadkonstruktioner.

Fasadglas Kv Provisorn Jarlahuset 2021

Fasadglas grossistverksamhet erbjuder planglas av flera kvaliteter samt ett brett sortiment av tillbehör såsom beslag och profiler. Våra erfarna medarbetare bistår med service och teknisk support. Som oberoende aktör kan vi alltid erbjuda lösningar med kundnyttan i fokus.  

Fasadglas produktionsanläggning är strategiskt placerad mitt emellan Skandinaviens tre huvudstäder. På vår anläggning förädlar vi limträ, isolering, stål och diverse ytskikt fram till färdiga fasadelement som sedan levereras direkt till byggarbetsplats för installation.