Projekt- och systemutveckling

Rätt kompetens och samarbete ger goda resultat

Projekt- och systemutvecklingsgruppen ger rådgivning i tidiga skeden (Fas 1). Vi arbetar tillsammans med arkitekter, konsulter, byggföretag och fastighetsägare för att ta fram byggbara lösningar som möter unika projektmål. I avancerade byggprojekt är det av stor vikt att tidigt få en bild av projektets utmaningar och möjligheter. Det gäller ofta designmässiga utmaningar, men även konstruktion, miljö och ekonomi.

Dessa områden hänger givetvis ihop – vilket ökar behovet av att tidigt få ett samarbete mellan arkitekt, beställare, konsulter och entreprenörer med specialkunskap. Fasadglas samarbetar idag med en grupp bestående av klimatkonsulter, solskyddsspecialister samt andra yrkesgrupper med teoretisk och praktisk specialkompetens, utifrån projektspecifika behov. 

Förstudie

I förstudien arbetar vi tillsammans med projektets konsultgrupp för att identifiera och hantera projektets utmaningar. Slutresultatet är byggbara lösningar som uppfyller projektets specifika krav och budget. 

Vilka är med i ett samarbete som detta?

Fasadglas Projekt- och systemutvecklingsgrupp är ett team av sju personer med lång erfarenhet av glas- och fasadbyggnation. Vi har en specialistkompetens och erfarenhet inom olika områden såsom materialkunskap, konstruktion, designutveckling, fukt, logistik, tillverkning, dimensionering och hållbarhet. Projektets art bestämmer vilka som är mest lämpade att delta i samarbetet. 

Vill du veta mer?