bARK Timber Facade System

bARK TIMBER FACADE SYSTEM

Innovation och småländskt hantverk i världsklass

bARK är ett svenskt fasadsystem helt i trä utvecklat för modern byggnation med höga krav på design, hållbarhet och kvalitet.  Vi har utvecklat ett flexibelt träsystem som på ytan kan se ut som ett traditionellt system – men på insidan döljs en patenterad lösning.

Utvecklingen av fasader har tidigare främst omfattat förbättring av U-värde – medan det totala CO2-avtrycket har varit konstant. Idag ställs betydligt högre krav på hållbarhet och valet av material har fått allt större betydelse. Dessutom väljer allt fler fastighetsägare att certifiera sina byggnader enligt exempelvis LEED och Svanen – och då ställs höga krav på alla komponenter och steg i byggprocessen. 

Vår målsättning för utvecklingen av bARK-systemen har varit att halvera CO2-avtrycket och förbättra U-värde – utan att göra avkall på design. Samtidigt ville vi ha produktionen centralt belägen i Sverige. Vi kan stolt säga att vi lyckats med dessa mål. bARK tillverkas på vår produktionsanläggning i Hultsfred, strategiskt placerad för enkel leverans till de större städerna i Skandinavien. 

bARK Timber Facade System finns idag som Stick och Module. Båda har en stomme av limträ som bearbetats med automatiserad hyvel och CNC-maskin samt ytbehandling. Allt limträ vi använder är tillverkat av CE-märkt och FSC/PEFC-klassificerat virke från svensk skog.

bARK Stickfasad monteras på plats på samma sätt som traditionella metallpartier såsom skyltfönster, fönsterband, trapphus. Stick fungerar även bra för interiöra lösningar.

bARK Module är ett prefabricerat system med glasade delar och täta fält, dess uppbyggnad varierar beroende på aktuella krav och design. Elementen produceras utifrån enskilt projekt och består i normalfallet av limträstomme, stenullsisolering, glas, systemkomponenter samt beklädnad eller ytskikt enligt önskemål. bARK Module är ett modernt curtain wall-system för snabb och effektiv installation på plats utan byggnadsställningar.

bARK-modulsystem ger i snitt 50% reduktion av det totala CO₂-avtrycket i jämförelse med traditionella aluminiumbaserade system, i beräkningar genomförda med IVLs CO₂-kalkylator (inklusive glas och ytskikt, baserat på generiska data från Boverket). I samtliga jämförelser ger trä även ett förbättrat U-värde.

Halvera byggnadens CO2-avtryck med bARK

bARK-modulsystem ger i snitt 50% reduktion av det totala CO₂-avtrycket i jämförelse med traditionella aluminiumbaserade system, i beräkningar genomförda med IVLs CO₂-kalkylator (inklusive glas och ytskikt, baserat på generiska data från Boverket). I samtliga jämförelser ger trä även ett förbättrat U-värde.

Oändliga möjligheter

Arkitektur och design

Massivt limträ skapar möjligheter för projektunik design. Synliga smygar och urtag för gardiner eller installationsvägg kan enkelt integreras i designen. Allt trä ytbehandlas med dubbla skikt av både grundlack och topplack. Topplacket kan varieras efter specifika önskemål. Exteriört kan modulsystemet bekläs med alla tillgängliga ytmaterial – valmöjligheterna är oändliga. Interiört kan du som kund enkelt addera unika lösningar för exempelvis solskydd, installationsväggar och varför inte en unik form på profilerna?

bARK-systemet kan enkelt att anpassas för interiöra lösningar. Även interiört används limträ som bas. Trä ger en varm och trivsam atmosfär, och passar bra i kombination med glas som ger oss det livsviktiga dagsljuset.

Att bygga med trä

Processen

När man diskuterar trä i byggprocessen kommer frågan om fukt och brand alltid upp. Massivt limträ har förvånansvärt bra brandegenskaper. Flexibiliteten i systemen gör att vi kan anpassa dimensioner när så krävs. Brandklassade bARK-system är under utveckling tillsammans med Vetrotech.

För att hantera fukt har vi utvecklat ett kvalitetssystem som behandlar fuktfrågan redan från materielleverans till vår fabrik, bearbetning, sammansättning, transport, montage, tätt hus fram till garantibesiktningen.

Att bygga fuktfritt är ett gemensamt intresse – även om vi som leverantör bär ansvaret för vår produkt och leverans. Det är viktigt att hela byggprocessen planeras ihop med beställare och övriga entreprenörer, till exempel utformningen av bjälklagets fuktskydd i relation till fasad. För att säkerställa en kvalitetssäker process förordar vi att en tidsplan med bestämd montageordning och ansvarsfördelning tidigt tas fram. 

Kontaktpersoner

Lars Bengtsson

Projekt- & systemutvecklingschef

Erik Stening

Marknads- & försäljningschef
Fasadglas Johan Kling

Johan Kling

Projekt- & systemutveckling/ VD Fasadglas Produktion