Orkanen

Mitt i centrala Malmö ligger Orkanen, här huserar Malmö universitet med lärar- och IT-utbildningar samt bibliotek. I detta projekt har Fasadglas renoverat byggnadens 5 000 kvadratmeter stora fasad.

För Malmö universitet är hållbarhet en viktig aspekt och i detta projekt låg fokus på återvinning och återbruk. Det innebar högt ställda krav på att allt material som revs (såsom stål, glas och isolering) skulle återvinnas eller återbrukas. Närmare 65% av den gamla fasadens ornamenterade glas ska nu återbrukas i ett parkeringshus i Hyllie.

De gamla glasen plockades ned därefter testades och säkerställdes dess hållfasthet med hjälp av Lunds Tekniska Högskola. Nedmonteringen av de ornamenterade glaset var en utmaning – då dessa inte kunde lyftas ned med vakuumsug från utsidan som man normalt sett gör. 

 
Konstruktion och process

Den ursprungliga lösningen bestod av ett lager med glas och en bakomliggande plåt med de välkända texterna på. Den byttes ut mot ett ventilerat fasadsystem beklätt av glaspaneler med ett screentryckt färgat (bakre) glas, laminerat med det yttre ornamenterade glaset för att bevara det arkitektoniska uttrycket. I samband med renoveringen har även isolering och tätskikt bytts ut.

Byggnaden har varit öppen för studenter, personal och allmänhet under hela byggprocessen – vilket tillsammans med det centrala läget har medfört logistik- och säkerhetsutmaningar.  

Orkanen har drivits som en totalentreprenad med projektledare Joel Rosenqvist och produktionsledare Joachim Nilsson i spetsen.

Läs mer om vad beställaren Malmö universitet har att säga om projektet här. 

BeställareMalmö universitet
GeneralentreprenörFasadglas
Byggår 2021-2023
System Projektsanpassat ventilerat system, sceentryckt glas
KontaktpersonJoel Rosenqvist