Orkanen i Malmö

I Kv Orkanen huserar Malmö universitet med lärar- och IT-utbildningar samt bibliotek på totalt 7 000 kvadratmeter. År 2006 vann byggnaden Stadsbyggnadspriset – ett pris som tilldelas byggnader som har bidragit till en värdefull förbättring av Malmös stadsmiljö. I detta projekt har vi renoverat byggnadens 5 000 kvadratmeter stora fasad. Projektet är nu i sitt slutskede och vi har tagit pulsen på Malmö Universitets projektadministratör Jessica Hansson som berättar mer.

PROJEKTFAKTA
Byggtid: 2021–2023 samt projektering under 2020
Byggnadstyp: Offentlig
Projekttyp: Renovering
Kontakt: Joel Rosenqvist

Hållbarhet och återbruk

För Malmö universitet är hållbarhet en viktig aspekt och här är fokus på återvinning och återbruk. Det innebär bland annat högt ställda krav på att allt material som revs (såsom stål, glas och isolering) skulle återvinnas eller återbrukas. Närmare 65% av den gamla fasadens vackra ornamenterade glas ska återbrukas i ett nytt parkeringshus i Hyllie som beställts av Malmö Stads Parkeringsbolag. Jessica berättar:
– Vi tyckte att det var jätteroligt när staden hörde av sig och ville ha glaset… Det är kul att man kan peka på att det har suttit på ett annat hus innan – det känns väldigt bra att se att det fungerar i verkligheten.

De gamla glasen plockades ned och därefter har dess hållfasthet testats och säkerställts med hjälp av Lunds Tekniska Högskola. Nedmonteringen av de ornamenterade glaset var en utmaning – då dessa inte kunde lyftas ned med vakuumsug från utsidan som man normalt gör.
Det finns ett stort intresse för den här typen av glas som kan återbrukas och integreras i nya byggnader eller system, berättar Joel Rosenqvist, projektledare, och fortsätter:
– Det känns kanon att vara med i projekt där vi jobbar positivt för miljön. Malmö universitet har ett bra miljötänk och vi hade även ett väldigt gott samarbete med parkeringsbolaget i Malmö.

Fasaden är cirka 5 000 kvadratmeter och är beklädd screenprintat glas – här syns de välkända texterna. 

Konstruktion och process

Den ursprungliga lösningen bestod av ett lager med glas och en bakomliggande plåt med de välkända texterna på. Den byttes ut mot ett ventilerat fasadsystem beklätt av glaspaneler med ett screentryckt färgat (bakre) glas, laminerat med det yttre ornamenterade glaset – för att bevara det arkitektoniska uttrycket. I samband med renoveringen har även isolering och tätskikt bytts ut.

Byggnaden har varit öppen för studenter, personal och allmänhet under hela byggprocessen – vilket tillsammans med det centrala läget har medfört logistik- och säkerhetsutmaningar. Men med hjälp av god och tät kommunikation under hela byggets gång, har byggnadens brukare haft en god förståelse – trots en del oljud exempelvis vid borrning

Den viktigaste framgångsfaktorn - ett gott samarbete

När vi pratar om framgångsfaktorer så är det just samarbetet som lyfts fram. Jessica berättar att det har varit en mycket god kommunikation, öppenhet och flexibilitet mellan parterna, och fortsätter:
– Jag har kunnat ringa och säga att vi ska ha den här kursen just de här timmarna – finns det något annat ni kan göra just då? Jocke (Joachim Nilsson) har löst det direkt… Vi har hela tiden hjälps åt, det har hela tiden varit ett givande och tagande. Det tror jag är väldigt viktigt.

Orkanen har drivits som en totalentreprenad med projektledare Joel Rosenqvist och produktionsledare Joachim Nilsson i spetsen.

Det är alltid glada tillrop när man kommer och hälsar på killarna… Jag kommer sakna dem allihop – det kan jag säga!

Jessica HanssonProjektadministratör Malmö Universitet

PROJEKTFAKTA:
Byggtid: 2021–2023 med projektering under år 2020
Byggnadstyp: Offentlig
Projekttyp: Renovering, ROT-projekt
Kontakt: Joel Rosenqvist, projektledare