Ebbepark

En ny innerstadsmiljö har vuxit fram och utvecklats med hållbarhet och innovation som ledord. Ebbepark har tidigare varit ett äldre industriområde – som nu har förvandlats till en smart stadsdel där människor kan bo, arbeta och leva ett aktivt stadsliv. Här har du nära till allt som gör livet (och arbetslivet) enklare. Boende och företagare ges unika möjligheter att trivas och utvecklas tillsammans. Visionen om öppenhet och nytänkande speglas i arkitekturen, som bjuder in till många möten med människor och vyer. 

Fasadglas har varit med och byggt hus 1–3 och 5. I dessa hus bedrivs företagsverksamhet, kontors-, konferens-, café- och gymverksamhet. Projektet drevs som totalentreprenad, där ett fint samarbete mellan alla parter var en av de viktigaste framgångsfaktorerna. 

Ebbepark är en palett där i stort sett alla discipliner inom modernt glasbyggande är representerade: ut- och invändiga glaspartier, vindfång, fönster och luckor, skärmtak, brandpartier, räcken, golvglas, uterum mm. Vi har arbetat med många olika profilsystem från Schüco, Wicona och SAPA för att möta funktionskrav såsom brand, lågt U-värde, hög lufttäthet och högt ställda ljudkrav. 

Foto från Winell och Jern Arkitekter

 

ArkitektWinell och Jern Arkitekter
BeställareÅhlin & Ekeroth Byggnads AB
GESank Kors Fastighets AB
KonstruktionConlink
Byggår 2018-2021
SystemSchüco, Wicona SAPA och SP, projektunika lösningar
Kontakt Diana Jurukov

“Framgångsfaktor var att vi hade en otroligt bra teamkänsla, alla bidrog med sitt bästa och visade stort engagemang. Det resulterade i ett mycket fint projekt där vi höll tidplanen och levererade hög kvalitet. Björn på kalkyl gjorde ett fantastiskt jobb. Audrius och Ahmed kämpade hårt med projekteringen och lyckades riktigt bra med stöttning och vägledning av Johan. På arbetsplatsen hade vi de bästa montörerna som leddes av Dan och Göran. Bästa, bästa gänget – får lyckotårar när jag tänker på dem.”

Diana JurukovAffärschef Fasadglas