Östra Hamngatan

Vid ROT-projektet Östra Hamngatan 16, fick det gamla 60-tals huset ett rejält ansiktslyft. Detta ger attraktiva kontorslokaler i ett centralt läge – samtidigt som man kan förbättra huset rent estetiskt och miljömässigt. Dessutom fick kunden mer uthyrningsbar yta tack vare vår projekterade lösning. 

Projektets utmaningar var osedvanligt kort tid för projektering, en avancerad inmätning samt logistiskt på grund av dess centrala läge. Huset ligger mitt i Göteborgs innerstad med mycket människor, cyklister, trafik och spårvagnar precis utanför dörren. För att effektivisera processen och minska transporter startade vi upp en produktionsverkstad där vi producerade elementen lokalt.

Ombyggnationen resulterade i att byggnaden kunde miljöcertifieras till Miljöbyggnad Silver.

ArkitektKanozi Arkitekter
BeställareCastellum
GENCC
Byggår 2018
SystemProjektspecifik elementfasadsystem SG-lösning
KontaktLars Bengtsson