Magasin X

Magasin X är Sveriges största kontorshus med en stomme byggd helt i trä – hela sju våningar högt. Att använda trä som primärt byggmaterial har gett en avsevärt minskad klimatpåverkan och byggnaden är miljöcertifierad enligt LEED Platina. 

Fasadglas har levererat och monterat prefabricerade fasadelement som tillverkats på vår anläggning i Hultsfred. Genom att välja glas med olika egenskaper utifrån väderstreck kunde färgåtergivning, genomsiktlighet, reflektion och energi optimeras – samtidigt som utvändig solavskärmning kunde undvikas. 

Projektets största utmaningar var att montaget av elementen skulle ske från insidan samt logistik, då våra element lastades in i huskroppen innan montaget kunde ske. Vi utvecklade ett egentillverkat lyft-ok samt glasningsrobot för att kunna montera de 3×3 meter stora elementen från insidan. I den här typen av projekt är planering och logistik viktiga success-faktorer, då vi arbetar med ”just-in-time” leveranser av elementen som kommer direkt från vår produktionsanläggning i Hultsfred. 

Projektet är nominerat till Glaspriset år 2022 med motiveringen att det var ett unikt samarbete där alla parter haft ett gemensamt fokus – att bygga CO2-snålt utan avkall på design eller funktion. 

ArkitektWhite Arkitekter
BeställareVasakronan
GENCC
Byggår 2020/2021
SystemTräsystem, Schüco add-on profiler
KontaktErik Lundin & Marcus Fröjd

Fotograf: Måns Berg

Fotograf: Måns Berg

Fotograf: Måns Berg