Mölndals Stadshus

Mölndals Stadshus byggdes under åren 1958-1962 och ritades av arkitekt Gösta Edberg. Enligt den ursprungliga arkitekturen hade fasaden i fullmäktigesalen ett mycket stort glasparti mot väst. Men dåtidens glas och byggnadsteknik medförde problem med kyla på vintern och värme på soliga eftermiddagar. Därför valde man att reducera glaspartiets yta med 50% och att ersätta träpartierna med aluminium under en ombyggnation på 80-talet. Med nya glas (med bättre U-värde och solskydd) och ett nytt fasadsystem av trä (bARK) kunde vi återskapa fasadens ursprungliga arkitektur och samtidigt ge den komfort en modern fastighet kräver. Estetiskt återskapades utvändig kopparplåt samt invändiga smygar av trä samt träpanel.

Mölndals Stadshus är ett av våra första bARK-projekt. Läs mer om limträbaserade fasadsystem från bARK här. 

ArkitektJulia Gunnerling, Tyréns
Byggår 2022
SystembARK Timber Facade System
KontaktpersonSimon Forsberg Gore

Det är alltid kul att vara med i projekt som moderniserar men samtidigt bevarar arkitektur i historiska byggnader. Det är ett hållbart förhållningssätt som ligger helt i linje med Fasadglas inriktning.

Simon Forsberg GoreProjektledare för Mölndals Stadshus