Uppsala Stadshus

Henning Larsen Architects har ritat Uppsalas nya stadshus som bland annat har resulterat i en modern arbetsplats för drygt 1600 av Uppsala kommuns medarbetare, kafé och restaurang. Det nya stadshuset är omkring 27 000 kvadratmeter stort, varav nybyggnationen utgör 14 000 kvadratmeter. Där den nya delen är ritad för att matcha den ursprungliga 60-tals delen.  

I detta projekt går funktion och arkitektur hand i hand samtidigt projektet karakteriseras av ambitiösa hållbarhetsmål – målsättningen är att såväl om- som tillbyggnadsdelen ska certifieras enligt BREEAM Excellent. 

Fasadglas har tillverkat och monterat glasfasaderna på husets nybyggda del. Fasaderna är aluminiumbeklädda träelement som prefabricerats i vår fabrik i Hultsfred. Glasslitsar och huvudentrén är platsbyggda trä- och aluminiumsystem. Utmärkande för detta projekt är att stommen i fasadelementen är isolerade prefab-moduler med trästomme, som har beklätts med specialframtagna aluminiumprofiler för att ge fasaden sitt karakteristiska utseende.

Projektets största utmaning har varit logistik och montage. Då de prefabricerade fasadelementen monterades på plats mer eller mindre direkt från lastbilen har tillverkning och leveranser varit avgörande för att ro projektet i hamn.

ArkitektHenning Larsen Architects
BeställareUppsala kommuns Förvaltningsfastigheter AB
GEPEAB
Byggår 2018-2021
SystemProjektanpassat träsystem
KontaktMarcus Fröjd