Kv Orgelpipan 6

I projektet Kv Orgelpipan 6 var fasaden en utmaning som krävde en unik lösning. Utmaningarna låg främst i fasadens geometri i kombination med brandklass. Designen, utan genomgående poster, uteslöt befintliga brandklassade fasadsystem. Den innovativa lösningen att arbeta med enskilda element upphängda i bjälklagen i över- och underkant. Ett problem kvarstod dock; fasaden hade fler fält i höjd än antalet våningsplan/bjälklag. Detta innebar att några av elementen var tvungna att hängas upp på mitten, och inte i över- och underkant. Den utmaningen löstes med brandskyddsmålade snedsträvor, för att ta upp rotationen i elementen.

Fasadglas ingenjörer lyckades med konststycket att, i samarbete med Brandskyddslagret och arkitekterna från 3XN, finna en lösning där alla dessa krav kunde inlemmas i ett och samma system. 

Varje element vägde drygt 700 kg – oglasat. Totalt 200 element levererades, glasades och monterades på en av Stockholms mest logistiskt utmanande platser. Resultatet blev den fasad vi idag kan beskåda – en unik lösning som visar att tekniska utmaningar kan förenas med det estetiska för att förverkliga arkitektens vision. 

Arkitekt3XN
BeställareJernhusen
GEStrabag
Byggår 2017
SystemStålprofil AB, SP976500 & SP95000 Special
KontaktDiana Jurukov