Kv Orgelpipan 6

I projektet Kv Orgelpipan 6 förbryllade fasaden inköparna. Kombinationen av höga prestandakrav och komplex design, uteslöt helt möjligheten att hitta en standardlösning.

Fasaden var sågtandad och varje fält förskjutet en tredjedel över det underliggande. Utöver detta ställdes krav på brandklass, ljudreduktion, klimatskydd och skyddshämmande. I fasaden fanns även ovanligt stora skjutdörrar i brandklass.

Fasadglas ingenjörer lyckades med konststycket att, i samarbete med Brandskyddslagret och arkitekterna från 3XN, finna en lösning där alla dessa krav kunde inlemmas i ett och samma system.

Utmaningarna låg främst i fasadens geometri i kombination med brandklassen. Designen, utan genomgående poster, omöjliggjorde alla försök att använda befintliga brandklassade fasadsystem. Den innovativa lösningen att arbeta med enskilda element upphängda i bjälklagen i över- och underkant. Ett problem kvarstod dock; fasaden hade fler fält i höjd än antalet våningsplan/bjälklag. Detta innebar att några av elementen måste hängas upp på mitten, och inte i över- och underkant. Den utmaningen löstes med brandskyddsmålade snedsträvor, för att ta upp rotationen i elementen.

Elementen tanda över varandra, likt en såg. Detta innebar att vi var tvungna att i elementen integrera i en bärande sub-frame, som hela tiden låg parallellt med bjälklagskanten, och en yttre brandklassad ram som utfördes i ett beprövat brandklassat fönster-/dörrsystem (SP976500). Mellan sub-frame och yttre fönsterram brandisolerades och plåttäcktes till ett färdigt element.

Varje element vägde uppåt 700 kg – oglasat. Totalt 200 element skulle levereras, glasas och monteras på plats, på ett av Stockholms mest logistiskt utmanande byggen. Detta medförde en extra utmaning för montörer och produktionsledare på plats. 

Resultatet blev den fasad vi idag kan beskåda – en unik lösning som visar att tekniska utmaningar kan förenas med det estetiska för att förverkliga arkitektens vision. 

Arkitekt3XN
BeställareJernhusen
GeneralentreprenörStrabag
Byggår 2017
SystemStålprofil AB, SP976500 & SP95000 Special
KontaktpersonAnte Kedzo