Kungsbrohuset

Jernhusen beskriver Kungsbrohuset som en av världens mest miljösmarta byggnader, certifierad enligt Green Building, P-märkning och Miljöklassat Hus. Kungsbrohusets miljösmarta lösningar snudd på halverar energiförbrukningen i jämförelse med Boverkets regler. Exempelvis sker uppvärmning delvis av överskottsenergi från de cirka 200 000 människor som varje dag besöker Centralstationen. 

Vår utmaning var att tillsammans med arkitekterna, hitta en lösning och konstruktion av fasadens glaspartier som matchade certifieringarna. 

Fasaden består av två skal med mellanliggande fasadpersienner. Det inre skalet byggdes klart i etapp 1, därmed stod huset snabbt tätt. Inre skalets moduler består av 3-glas isolerglas med varma kanter, som varken leder värme eller kyla. Fasaden totala U-värde 0,60 – 0,65, vilket är under kraven. Mellanzonen är 5 grader varmare vilket kan liknas med ett miniväxthus. De täta delarna av fasaden består av screentryckta glas samt genomsiktliga solskyddsglas med ett g-värde på 0,35. Därtill fanns ljudkrav på 48 dB mot järnvägen.

ArkitektStrategisk Arkitektur
BeställareJernhusen
GEJernhusen
Byggår 2008-2010
SystemEnkel – och dubbelskalfasad, eget hybridsystem utifrån standardprodukt
KontaktLars Bengtsson