Hedin Bil Kista

Projektet Hedin Bil Kista omfattade både om- och tillbyggnation av en äldre anläggning. En ny sammanhängande design för hela byggnadskomplexet skapar en helhet genom användningen av plåtar i metallkomposit, partier och solavskärmningar. Glasfasaden har en bärande roll, och kröker sig långsamt mot söder för att sedan avslutas i en frihängande kraftig droppform – där glaset har bockats i en snäv radie.

Fasadglas involverades tidigt i projekteringsstadiet, där vi tillsammans med arkitekt och beställare kunde förverkliga visionen och möta kravställningar. Projektets utmaning var att hitta en korrekt glaskonstruktion med hänsyn till glasdimensioner samt de brandkrav som byggnadens geografiska läge medför.

ArkitektQPG Arkitektur AB
BeställareHedin Bil
GEErlandssons Bygg AB
Byggår 2018
SystemSchüco FW50+, Schüco FW50+ SG E30, Schüco FW50+ SG
KontaktAli Ketabati