Biomedicum

Biomedicum är drivkraften för forskningsarbetet vid Karolinska Institutet. Tidigare har Karolinska Institutets forskningsmiljöer varit utspridda över campuset – ett parkområde med röda tegelbyggnader som anlades på 1930-talet. Biomedicum möjliggör en koncentrerad forskningsmiljö, med flexibelt inrättade laboratorie- och kontorsanläggningar.

Ett glasövertäckt grönt atrium blir en förlängning av campusområdets uterum och bildar en mötesplats – vilket gynnar kunskapsdelningen och det tvärfackliga arbetet. Byggnadens öppenhet uppnås bland annat genom en transparent, inbjudande undervåning med åtkomst till atrium, café och offentliga utställningsrum. 

ArkitektBerg Arkitektkontor / Arkitektfirmaet C.F. Möller
BeställareAkademiska Hus
GeneralentreprenörSkanska
Byggår 2017
SystemUSC, Schüco FW 50+SI, Solceller Tunnfilms teknik
KontaktpersonMarcus Fröjd