Mall of Scandinavia

Mall of Scandinavia är ett av Skandinaviens största köpcenter. Huvudentrén utmärker sig med ett gigantiskt skärmtak av spegelglas. Skärmtaket skapar en tillgänglig plats där gallerians besökare kan ta del av stadens folkliv utanför. 

Den 1 250 kvm stora ”spegeln” består av drygt 600 glas som monterats helt i plan, för att inte ge optiska förvrängningar. Vi tog fram ett unikt upphängningssystem med justeringsmöjlighet i x-, y- & z-led för att lyckas med monteringen. 

På spegelglasens ovansida har belysningsarmaturer placerats för att skapa ett ljusspel över entrétorget. En speciell spegelcoating har tagits fram för uppnå den visuella belysningseffekten.

ArkitektBAU & Wingårdhs Arkitekter
BeställareUnibail-Rodamco
GeneralentreprenörUnibail-Rodamco
Byggår 2015
SystemEgenutvecklat bultat system
KontaktpersonDiana Jurukov