Mall of Scandinavia

Mall of Scandinavia är ett av Skandinaviens största och mest välkända köpcentrum. I detta projekt har Fasadglas levererat och monterat ett skärmtak vid centrumets huvudentré. Skärmtaket skapar en tillgänglig plats där gallerians besökare kan ta del av stadens folkliv utanför.

Huvudentrén utmärker sig med ett gigantiskt skärmtak av spegelglas. Den 1 250 kvm stora ”spegeln” består av drygt 600 glas som monterats helt i plan för att inte ge optiska förvrängningar. För att möjliggöra detta utvecklade vi ett unikt upphängningssystem med justeringsmöjlighet i x-, y- & z-led.

På spegelglasens ovansida har belysningsarmaturer placerats för att skapa ett ljusspel över entrétorget. En speciell spegelcoating har tagits fram för uppnå den visuella belysningseffekten.

ArkitektBAU & Wingårdhs Arkitekter
BeställareUnibail-Rodamco
GEUnibail-Rodamco
Byggår 2015
SystemEgenutvecklat bultat system
KontaktDiana Jurukov