Kronprinsens nya kläder

En av landets mesta kända och ikoniska byggnader, ”Kronprinsen” i Malmö, har fått en ny outfit. En ny fasad, i det närmaste identisk med originalet, på sammanlagt 15 000 kvadratmeter med bättre isolering och nya fönster har lagts utanpå den gamla. 2,5 miljoner klinkerplattor i fem blå nyanser har gett Sveriges femte högsta ”skyskrapa”, med sina 82 meter och 27 våningar en ny skrud.

Den nya fasaden hänger utanpå den gamla.  Att montera alla infästningar i de vertikala stomväggarna möjliggjorde en unik montagemetod där vi kunde montera vertikala skenor längs fasaden som styrde de nya fasadelementen på ett säkert sätt från marken till sin plats på fasaden – utan att hänga fritt i kran. Detta gjorde montaget säkert och okänsligt för vind.

– Vårt koncept är specialframtaget och unikt för uppdraget. Till att börja med var det viktigt att hitta rätt teknik för att limma klinkerplattorna så att de verkligen sitter fast. Där hade vi stor hjälp av limexperten Thim Petersson. Vi insåg också att det skulle bli en stor utmaning att få upp alla 1 600 fasadelement, vart och ett ca 10 kvadratmeter stort och 500–700 kilo tungt, utan att hyresgästerna skulle behöva utrymmas. De nya fasadelementen kopplades till den vertikala stommen eftersom bjälklagen inte är tillräckligt stabila, berättar Erik Stening, som tillsammans med Lars Bengtsson och Johan Kling på Fasadglas tog fram konceptet och höll i uppdraget.

Läs mer om projektet här.