Fasadglas monterar just nu bARK träfasader till hållbara projektet Habitat 7

Fasadglas levererar samtliga fasader åt NCC i projekt Habitat 7 – en nio våningar hög kontorsbyggnad av trä, centralt belägen på Masthuggskajen. Nu är ca. 50% av fasaderna monterade på ett av Sveriges mest kompromisslösa miljöbyggnadsprojekt!

bARK Timber Facade System monteras just nu med återvunnet glas på en stomme av Limträ och KL-trä för projektet Habitat7, på Masthuggskajen i Göteborg. Fasaden är uppbyggd av svenskt trä, bearbetat på Fasadglas Produktion i Hultsfred.

-”Intressant att jämföra U-värde och CO₂eq på denna fasad jämfört med traditionella system” säger Lars Bengtsson, chef för Projekt- och Systemutveckling påFasadglas Bäcklin AB.

 

Se nedan video för en uppdatering kring montage av bARK Module – på Habitat7!

Bilder från Krook & Tjäder

Innovativa lösningar - limträsystemet bARK och återvunnet glas

Genom att kombinera moduler och partier från bARK med återvunnet ORAÉ®-glas från Saint-Gobain minimeras CO2-avtrycket och högt ställda hållbarhetskrav uppfylls. Produktionen av modulerna och partierna kommer inom kort att starta upp på Fasadglas produktionsanläggning i Hultsfred.

– Det är väldigt roligt att vara med i detta vägbanande hållbarhetsprojekt – där design och hållbarhet går hand i hand genom hela processen. Habitat 7 blir ett av de första modulprojekten som produceras på vår anläggning i Hultsfred. Vi är övertygade om att Habitat 7 kommer att bli en framtida signaturbyggnad för Göteborg, säger Erik Stening, Försäljning- och Marknadschef Fasadglas Bäcklin AB

Projektet beräknas vara färdigställt år 2024. Installation av fasadpartier beräknas att påbörjas under hösten år 2023.

Bilder från Krook & Tjäder

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Stening, Försäljning- och Marknadschef Fasadglas Bäcklin AB +46 70 310 05 30 alternativt erik.stening@fasadglas.se