Fasadglas levererar bARK träfasader till hållbara projektet Habitat 7

Fasadglas har fått i uppdrag av NCC att leverera samtliga fasader i projekt Habitat 7 – en nio våningar hög kontorsbyggnad av trä, centralt belägen på Masthuggskajen. Projektet drivs som en totalentreprenad där Fasadglas kommer att leverera både moduler och platsbyggda limträfasader från svensktillverkade bARK Timber Facade System.

Projektet är en del av det nya området Masthuggskajen som ligger i framkant för hållbart byggande. Habitat 7 kommer att certifieras enligt NollCO2, BREEAM med ambitionen att klara nivå Excellent samt Citylab för hållbar stadsutveckling.

Habitat 7 byggs med stomme av massivträ och omfattar 8 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på nio våningar. Fasadglas har varit involverade i ett tidigt skede tillsammans med NCC och arkitekterna på Krook & Tjäder för att hitta rätt lösningar.

Bilder från Krook & Tjäder

Innovativa lösningar - limträsystemet bARK och återvunnet glas

Genom att kombinera moduler och partier från bARK med återvunnet ORAÉ®-glas från Saint-Gobain minimeras CO2-avtrycket och högt ställda hållbarhetskrav uppfylls. Produktionen av modulerna och partierna kommer inom kort att starta upp på Fasadglas produktionsanläggning i Hultsfred.

– Det är väldigt roligt att vara med i detta vägbanande hållbarhetsprojekt – där design och hållbarhet går hand i hand genom hela processen. Habitat 7 blir ett av de första modulprojekten som produceras på vår anläggning i Hultsfred. Vi är övertygade om att Habitat 7 kommer att bli en framtida signaturbyggnad för Göteborg, säger Erik Stening, Försäljning- och Marknadschef Fasadglas Bäcklin AB

Projektet beräknas vara färdigställt år 2024. Installation av fasadpartier beräknas att påbörjas under hösten år 2023.

Bilder från Krook & Tjäder

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Stening, Försäljning- och Marknadschef Fasadglas Bäcklin AB +46 70 310 05 30 alternativt erik.stening@fasadglas.se