Gasverket Hus 8 vinner ROT-priset 2021

En kulturhistorisk byggnad får nytt liv

Det gamla reningsverket Gasverket hus 8 är vinnare av årets ROT-pris, som delas ut av Stockholms Byggmästareförening för att främja ombyggnation i Stockholm.

Vi är stolta över att få bidra till att utveckla och bevara både Gasverk Hus 8 och 20. De gamla kulturklassade byggnaderna har restaurerats så att vi kan njuta av dem i många år framöver. Vår utmaning har varit att finna fönsterlösningar som passar byggnadens ursprungliga utformning, men som samtidigt uppfyller dagens energikrav, säkerhet mm.

 

Så här lyder juryns motivering

”Gasverkets reningshus får ROT-priset för den inspirerande transformationen av byggnaden från tomt skal till en artikulerad skönhet med framtidsmöjligheter. Projektet visar föredömligt på hur tillvaratagandet av existerande värden kan leda till kvalitativa, långsiktiga och hållbara lösningar. Byggnaden har återbrukats i sin helhet, få material har tagits bort och få nya har tillförts. Projektet har trotsat det motstånd som byggnadens tidigare föroreningar utgjorde.

Den stängda och otillgängliga byggnaden har öppnats upp och fått ny aktualitet med skolverksamhet och studenter. Valet av hyresgäst är en lyckträ­ff inte bara för fastigheten utan också för utvecklingen av den nya stadsdelen. Det långsiktiga ägandet, medvetna processer och samspelet mellan byggherrens, entreprenörens och arkitektens kompetens är en nyckel till projektets resultat och ekonomiska framgång. Gasverket Hus 8 visar dessutom att god arkitektur byggd med kvalitativa material kan leva länge och spela en central roll vid olika tidsepoker.”

 

Arkitekt: Strategisk Arkitektur

Byggherre/fastighetsägare: CA Fastigheter

Byggentreprenör: Mobil Bygg AB

 

Här kan du läsa mer om ROT-priset.