We design and innovate
for a brighter future

“Design and innovation for a bright future” innebär för oss en stark drivkraft att ständigt utvecklas och hitta bättre lösningar på de utmaningar som vi står inför i dagens snabbföränderliga värld. Innovation, kvalitet och hållbarhet är nödvändigt för att vara en relevant partner. Därför främjar vi entreprenörsanda, engagemang och arbetsglädje.

Med över hundra år i branschen, är Fasadglas en av de äldsta aktörerna på den svenska marknaden. Hantverket har gått i arv i generationer och har varit en viktig del av vår resa från det lokala glasmästeriet, till idag, ett bolag med över 100 anställda. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Helsingborg, Hultsfred och Umeå.

“Design and innovation for a bright future” innebär för oss en stark drivkraft att ständigt utvecklas och hitta bättre lösningar på de utmaningar som vi står inför i dagens snabbföränderliga värld. Innovation, kvalitet och hållbarhet är nödvändigt för att vara en relevant partner. Därför främjar vi entreprenörsanda, engagemang och arbetsglädje.

Med över hundra år i branschen, är Fasadglas en av de äldsta aktörerna på den svenska marknaden. Hantverket har gått i arv i generationer och har varit en viktig del av vår resa från det lokala glasmästeriet, till idag, ett bolag med över 100 anställda. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Helsingborg, Hultsfred och Umeå.

En värdeskapande partner

Fasadglas Provisorn after
Fasadglas Provisorn before

Fasadglas är redan i tidigt skede en värdeskapande partner – från idé till projektets målgång. Vi erbjuder en högre grad av innovation och kvalitet för att nå unika projektmål såsom design, kvalitet, konstruktion, miljö samt pris. Detta är i dagsläget en stor del av det arbete projekt- och systemutvecklingsgruppen utför. Läs mer

Fasadglas Provisorn after

Tillsammans skapar vi resultat utöver det vanliga

Fasadglas är redan i tidigt skede en värdeskapande partner – från idé till projektets målgång. Vi erbjuder innovation och kvalitet för att nå unika projektmål såsom design, kvalitet, konstruktion, miljö samt pris. Detta är en stor del av det arbete projekt- och systemutvecklingsgruppen utför. Läs mer

As an architect you design for the present, with an awareness of the past, for a future which is essentially unknown.

Norman Foster

Fasadglas lanserar två nya träbaserade system som kan ersätta traditionella stål- och aluminiumsystem. Träsystemen går under namnet bARK Timber Facade System, och finns i två grundutföranden: bARK Stick Facade samt bARK Prefab modulsystem. 

Systemutvecklingen har skett internt i samråd med byggare och arkitekter. Förutsättningen har varit att ta fram nya system som helt utesluter aluminium, till fördel för trä. bARK Facade System är tillverkat av svensk certifierad skog och är närproducerad på vår egen anläggning i Hultsfred.

Med dessa system räknar vi med en radikal förbättring av det totala CO2-avtrycket, samtidigt som vi kan erbjuda en prisvärd lösning. bARK har ett stort urval av ytbehandlingar och beklädnader, och vi kan enkelt anpassa systemet efter specifika krav.

Vi beräknar CO2-avtrycket för att du enkelt ska kunna jämföra klimatavtrycket gentemot konventionella system, redan i offertstadiet. 

Fasadglas Grow Hotel Fasad

Grow Hotel Solna

Ibland är det en komplex utmaning som frambringar ett gränsöverskridande samarbete. I projektet Grow Hotel var fasaden en utmaning, högt ställda prestandakrav i kombination med komplex design innebar att det inte fanns några standardlösningar.

Vi arbetade tillsammans med Brandkonsulten och arkitekterna på 3XN, för att ta fram en unik lösning som både tillgodosåg de tekniska kraven och förverkligade arkitektens vision. Projektet nominerades till Glaspriset 2020.

Klicka här för att se projektet

Fasadglas Nordstan Entré Göteborg

Nordstan Göteborg

Ibland är det bara en enkel fråga som sätter fart på innovation och utveckling.

Vi fick frågan om man kunde forma ett isolerglas så att det fick en S-formad utbuktning som knöt an till beställaren logotyp. Vårt svar fick dröja men blev ”ja”. Efter att ha gjort ett antal tester skapades ett samarbete med en glastillverkare som vågade ta sig an utmaningen.

Vi är mycket stolta för resultatet men framför allt förtroendet från arkitekt och beställare. 

Klicka här för att se projektet

Fasadglas ICON Växjö

ICON Växjö

Ibland är det helt enkelt nödvändigt att starta en process som handlar om att bygga mer hållbart. ICON är byggt med en ny teknik, där vi tog fram en curtain wall fasad – helt i trä. Valet av trä ger miljömässiga fördelar genom minskat Co2-avtryck samt energieffektivitet, såsom bra u-värden och reducerade köldbryggor. Samtidigt som vi kan erbjuda en kostnadseffektiv lösning. 

ICON blev startskottet för vårt interna utveckling av nya träsystem, och resulterade i en ståtlig symbol för trästaden Växjö.

Klicka här för att se projektet

 • Ibland är det en komplex utmaning som genererar ett gränsöverskridande samarbete. I projektet Grow Hotel var fasaden en utmaning, högt ställda prestandakrav i kombination med komplex design innebar att det inte fanns några standardlösningar. Vi arbetade tillsammans med Brandkonsulten och arkitekterna på 3XN, för att ta fram en unik lösning som både tillgodosåg de tekniska kraven och förverkligade arkitektens vision. Projektet nominerades till Glaspriset 2020.
  Läs mer
 • Ibland är det helt enkelt nödvändigt att starta en process som handlar om att bygga mer hållbart. ICON är byggt med en ny teknik, där vi tog fram en curtain wall fasad – helt i trä. Valet av trä ger miljömässiga fördelar genom minskat Co2-avtryck samt energieffektivitet, såsom bra u-värden och reducerade köldbryggor. Samtidigt som vi kan erbjuda en kostnadseffektiv lösning.  ICON blev startskottet för vårt interna utveckling av nya träsystem, och resulterade i en ståtlig symbol för trästaden Växjö.
  Läs mer
 • Fasadglas Nordstan Entré
  Ibland är det bara en enkel fråga som sätter fart på innovation och utveckling. Vi fick frågan om man kunde forma ett isolerglas så att det fick en S-formad utbuktning som knöt an till beställaren logotyp. Vårt svar fick dröja men blev ”ja”. Efter att ha gjort ett antal tester skapades ett samarbete med en glastillverkare som vågade ta sig an utmaningen. Vi är mycket stolta för resultatet, men framförallt för förtroendet från arkitekt och beställare. 
  Läs mer

Projekt- och systemutveckling

Projekt- och systemutveckling utvecklar konceptuell design till byggbara lösningar. Bilden är tagen på Chalmers Betonglabb, där vi testar ett avancerat beslag för bärning av fasadelement. Beslaget är designat för att monteras utanpå en befintlig fasad – utan att påverka befintliga betongelement.

Under utvecklingsfasen har vi tagit hjälp av Tyréns, HILTI, HC Con m.fl. för att uppnå funktion och samtidigt möta strukturella krav från Eurocode.

Totalt har vi monterat drygt 1 600 beslag av den här typen – framtagna för att bära drygt 12 000 kvm prefabricerade fasadelement till ett stort projekt i Malmö som byggdes på 60-talet. 

Fasadglas Betonglabb utveckling

Alla projekt börjar med en vision. Vi vet hur man når dit.