Från småländska skogar - för nästa generations fasader

bARK Timber Facade System

Fasadsystem - helt i trä

bARK Timber Facade System finns i två grundutföranden – bARK Stick Facade och bARK Prefab modulsystem. Systemutvecklingen har skett internt med syftet att kunna erbjuda en närproducerad fasadlösning med ett bättre U-värde och lägre CO₂-ekvivalent till ett konkurrenskraftigt pris.

I jämförelse med traditionella system av aluminiumbaserad stomme konstaterar vi en avsevärd förbättring av fasadens totala CO₂-avtryck inklusive glas och ytskikt. Träbaserade moduler ger i snitt en 50% reduktion i våra jämförelser som baserats på generiska data från Boverket. Beräkningarna har genomförts med IVLs CO₂-kalkylator.

bARK modulfasader kan kläs med alla typer av ytmaterial – systemet ligger i stommen. Invändiga installationsväggar kan utföras med träbaserad stomme som harmonierar med exponerade träsmygare. Ytbehandling i RAL-kulör, lack och bets. bARK är tillverkat av svensk certifierad skog och är närproducerad på vår anläggning i Hultsfred. För att utöka vår kapacitet utvecklar vi just ny vår nya produktionsanläggning.

I samarbete med IVL beräknar vi CO₂-avtrycket för att du enkelt ska kunna jämföra klimatavtrycket med konventionella system (baserat på generisk data) redan i offertstadiet. I samtliga jämförelser mellan aluminium- och träbaserade system, ger trä även ett förbättrat U-värde.

bARK Timber Facade System

Kontaktpersoner

Fasadglas Lars Bengtsson

Lars Bengtsson

Projekt- & affärsutvecklingschef
Erik Stening Fasadglas

Erik Stening

Marknads- & försäljningschef
Fasadglas Johan Kling

Johan Kling

Projekt- & systemutveckling/ Produktionsansvarig