We design and innovate for a brighter future

Fasadglas är ett kunskapsdrivet företag med ambitionen att utveckla nya lösningar och koncept för framtidens byggindustri.

Innovation, kvalitet och hållbarhet är nödvändigt. Därför främjar vi entreprenörsanda, engagemang och arbetsglädje. Tillsammans skapar vi resultat utöver det vanliga.

Verksamheter

Projekt- och Systemutveckling

Verksamheter

Projekt- & Systemutveckling

bARK Timber Facade System
Fasadglas Grow Hotel Fasad

Grow Hotel Solna

Ibland är det en komplex utmaning som frambringar ett gränsöverskridande samarbete. I projektet Grow Hotel var fasaden en utmaning, högt ställda prestandakrav i kombination med komplex design innebar att det inte fanns några standardlösningar.

Vi arbetade tillsammans med Brandkonsulten och arkitekterna på 3XN, för att ta fram en unik lösning som både tillgodosåg de tekniska kraven och förverkligade arkitektens vision. Projektet nominerades till Glaspriset 2020.

Klicka här för att se projektet

Fasadglas Nordstan Entré Göteborg

Nordstan Göteborg

Ibland är det bara en enkel fråga som sätter fart på innovation och utveckling. Vi fick frågan om man kunde forma ett isolerglas så att det fick en S-formad utbuktning som knöt an till beställaren logotyp. Vårt svar fick dröja men blev ”ja”. Efter att ha gjort ett antal tester skapades ett samarbete med en glastillverkare som vågade ta sig an utmaningen.

Vi är mycket stolta för resultatet, men framförallt för förtroendet från arkitekt och beställare.

Klicka här för att se projektet

Fasadglas ICON Växjö

ICON Växjö

Ibland är det helt enkelt nödvändigt att starta en process som handlar om att bygga mer hållbart. ICON är byggt med en ny teknik, där vi tog fram en curtain wall fasad – helt i trä. Valet av trä ger miljömässiga fördelar genom minskat Co2-avtryck samt energieffektivitet, såsom bra u-värden och reducerade köldbryggor. Samtidigt som vi kan erbjuda en kostnadseffektiv lösning. 

ICON blev startskottet för vårt interna utveckling av nya träsystem, och resulterade i en ståtlig symbol för trästaden Växjö.

Klicka här för att se projektet

    Alla projekt börjar med en vision - vi vet hur man når dit.