Hållbarhet

Hållbarhet

Fasadglas är sedan 2011 certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Vi arbetar systematiskt med olika förbättringsområden inom bolaget, en del av detta är vårt KMA-arbete.

Innovation och hållbarhet går hand i hand. Under 2021 lanserar Fasadglas nya egenutvecklade system helt i trä, för att på allvar kunna erbjuda marknaden ett mer hållbart alternativ. Dessa system går under vårt varumärke bARK. Vi arbetar även med solceller som t ex kan integreras i tak och fasader, som minskar byggnadens totala klimatavtryck. 

Med hänsyn till Fasadglas vision och bransch, har vi bestämt att utöver vårt KMA-arbete, fokusera på tre mål uttagna från FN:s globala mål för hållbar utveckling: 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och kreativ utveckling. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Att avskaffa alla former av diskriminering är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan också avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Förutom vårt arbete med att ständigt utveckla energieffektiva konstruktioner/ lösningar, utvecklar vi samt arbetar med andra och tredje generationens solceller. Målet är att göra tekniken tillgänglig för fler.

Detta vill vi förverkliga genom vårt engagemang i bolagen Exeger och LightEnergy. Vi vill att de glasfasader och tak som vi levererar skall fungera som energikällor.

 

Detta mål handlar bland annat om att minska avfall och svinn, samt återanvända och återvinna i alla led. Men även att erbjuda kvalité och lösningar som håller över tid.

För oss innebär det att vi målmedvetet fasar ut miljöbelastande material till fördel för exempelvis trä. vi ser över hur vi arbetar i projekt samt i produktionsled – effektivisera, material, logistik lokalproduktion, utveckla interna processer och system såsom vårt KMA-arbete. Genom att ständigt hålla oss uppdaterade och samarbeta med kunder och leverantörer kan vi minska påverkan i alla led.